Vitajte na stránke speleoterapia.sk

Vážení naši klienti, záujemcovia a priaznivci,

   

Vítame vás na našej stránke v roku 2017, v ktorom vám želáme veľa zdravia, úspechov, porozumenia a lásky.

 

Ponúkame vám opäť aj tento rok možnosť alternatívnej, či doplnkovej liečby vašich zdravotných problémov v prírodnom prostredí - v jaskyni Bystrá. Pripravili sme pre vás 7 liečebných turnusov, ktorých rozvrh nájdete na našej webovej stránke pod titulkom „registrácia“ .

Od 23.1.2017 prijímame prihlášky a registrujeme záujemcov. Spôsob registrácie nájdete na rovnakom mieste ako termíny turnusov.

Na prihláške okrem iného si volíte skupinu: dopoludnia alebo popoludní. Upozorňujeme, že dvojskupinové turnusy organizujeme len v prípade, že je prihlásených na daný termín viac záujemcov ako je povolený počet osôb pre vstup do jaskyne. V prípade, že na niektorý turnus budú prihlásení záujemcovia  do povoleného počtu, bude realizovaná skupina v ktorej je prihlásených väčší počet osôb a záujemcovia z druhej skupiny sa prispôsobia, prípadne si volia turnus v inom termíne.

Všetky podmienky pre prihlásenie a pobyt zostávajú bez zmeny, rovnako poplatky a ceny.

Zo zdravotných poisťovní prispieva svojim poistencom vo veku od 0 do 18 rokov len ZP Dôvera, v rovnakej výške ako v roku 2016.

V závere upozorňujeme rodičov maloletých detí – vo veku do 2 rokov, že speleoliečba pre takto malé deti nie je celkom vhodná a pediatrami odporúčaná z dvoch dôvodov :

  1. Je diskutabilný jej účinok a efekt na zdraví dieťaťa pre nezrelosť imunitného systému pred dovŕšením druhého roku života
  2. Deti v útlom veku väčšinou zle znášajú prostredie jaskyne – sú nepokojné a plačú, napriek prítomnosti rodiča. Tento jav je nepríjemný nielen pre matku, ktorá nevie dieťa utíšiť ale je aj rušivým momentom v programe ostatných účastníkov.

Preto odporúčame plánovať liečbu v jaskyni až od dvoch rokov dieťaťa.

 

Ďakujeme vám za pochopenie a priazeň a tešíme sa na stretnutia s vami v Bystrej.

 

SVEJAN v.o.s.

Novinky

Speleoterapia nenahrádza liečbu, ale jej efekt je nepopierateľný

01.02.2014 03:33
Zaujímavý článok o speleoterapii: zdravie.pravda.sk    
Záznamy: 11 - 11 zo 11
<< 1 | 2