Cvičením sa účinnosť aerosólu zvýši

Cvičením sa účinnosť aerosólu zvýši