Kontaktné údaje

 

Prihlasovanie a všeobecné informácie (v pracovných dňoch):

           0907 621 037                                       9.00 – 17.00 hod.                                     

e-mail: info@speleoterapia.sk