Kontaktné údaje

 

Prihlasovanie a všeobecné informácie (v pracovných dňoch):

            0903 386 064                                       9.00 – 17.00 hod.                                     

e-mail: info@speleoterapia.sk