Dôležité upozornenie

23.02.2016 12:27

Oznamujeme Vám zmenu korešpondenčnej adresy.

Nová adresa:
Mgr.Daniela Dluholucká
SVEJAN v.o.s.
Poľná 1
974 05 Banská Bystrica