Dôležitý oznam pre klientov ZP Dôvera

14.01.2016 06:53

ZP Dôvera v tomto roku svojim poistencom vo veku do 18 rokov prispieva k poplatku za liečebný pobyt čiastkou 108,- € na 1 dieťa.