Prihlasovanie zastavené

09.01.2020 08:14

Momentálne neprebieha prihlasovanie na speleoterapiu. 

Informácie o organizácií turnusov pre rok 2020 zatiaľ niesú k dispozícií.