Ako sa registrovať na speleoterapiu

Pokyny pre registráciu

  1. Na lište úvodnej stránky  kliknite na titul „ registrácia“ a vyberte si termín liečebného pobytu.
  2. V prihlasovacích formulároch si otvorte Prihlášku a Zdravotnú kartu (rozlíšené sú pre dieťa a dospelého).
  3. Formuláre vyplňte online, vytlačte a podpíšte. V prípade, že dieťa je poistené v ZP Dôvera, vyplnenú Zdravotnú kartu dajte potvrdiť praktickému pediatrovi vášho dieťaťa. Deťom poisteným v ZP VšZP a Union podpíše Zdravotnú kartu len rodič.
  4. Prevodom alebo poštovou peňažnou poukážkou uhraďte registračný poplatok.
  5. Následne nám  pošlite formuláre a originál ústrižku zo zaplatenia registračného poplatku  poukážkou. V prípade platby prevodom, prosíme do „správy pre prijímateľa“ uviesť meno účastníka liečby (dieťa, dospelý) aby sme mohli vašu platbu identifikovať na našom účte. V tomto prípade potvrdenie nepotrebujeme. Materiály pošlite na korešpondenčnú adresu:  Mgr. Daniela Dluholucká, Svejan v.o.s., Poľná 1  974 05 Banská Bystrica – čo najskôr. V prípade, že máte možnosť potvrdené a podpísané formuláre oskenovať a poslať cez náš formulár na webovej stránke v časti "Registrácia" - "Prihlasovacie formuláre"., urobte tak a originál prineste so sebou pri nástupe na liečbu.
  6. V prípade nejasností  využite telefónne čísla a e-mailové adresy uvedené na našej webovej stránke.