Cenník

Registračný poplatok 25,- €
Cena pobytu v jaskyni 258,- € / turnus
Sprievodca dieťaťa do 3 rokov * zdarma
Sprievodca dieťaťa do 4 rokov (vrátane) * 81,- € / turnus
Sprievodca dieťaťa nad 4 roky * 210,- € / turnus
Cena krátkodobého liečebného pobytu 22,- € / deň
(minimálne 6 vstupov)
   

  Poisťovňa Dôvera dopláca na dieťa sumu 108€ (9€ na deň) 

* Sprievodca nemá nárok na lôžko.

 

cena je uvedená len za pobyt v jaskyni, každý účastník si zabezpečuje ubytovanie a stravu individuálne podľa svojích možností a potrieb.

ako uhradiť speleoterapiu: postup pri platbe