Cenník

Registračný poplatok * 25,- €
Cena pobytu v jaskyni 258,- € / turnus
Sprievodca dieťaťa do 3 rokov ** zdarma
Sprievodca dieťaťa do 4 rokov ** 81,- € / turnus
Sprievodca dieťaťa nad 4 roky ** 210,- € / turnus
Cena krátkodobého liečebného pobytu 22,- € / deň
Záloha za požičanie spacieho vaku 30,- €
Poplatok za požičanie spacieho vaku 1,- € / deň

 

* Registračný poplatok uhrádza účastník 14 dní pred nástupom na liečbu.
** Sprievodca nemá nárok na lôžko.