Ceny pobytov a iné poplatky

Registračný poplatok: 25,- €

Cena pobytu v jaskyni (12 dní): 258,- €

        Tento poplatok uhrádza účastník cca 14 dní pred nástupom na liečbu po prijatí Pozvánky, Pokynov k nástupu a pobytu a definitívneho vyúčtovania, zaslaných našou kanceláriou.

        Od tretej účasti na speleoterapii má klient nárok na 5 % zľavu z ceny za liečebný pobyt

        ZP Dôvera v tomto roku svojim poistencom vo veku do 18 rokov prispieva k poplatku za liečebný pobyt čiastkou 108,- € na 1 dieťa.

 

Sprievodca v jaskyni:

  • deti do 3 rokov - bezplatne
  • deti od 3 rokov do 4 rokov - 2,70 € / 1 hodina, 6,75 € / 1 deň, 81,- € / 12 dní
  • deti nad 4 roky - 7,- € / 1 hodina, 17,50 € / 1 deň, 210,- € / 12 dní

 

Cena krátkodobých liečebných pobytov v jaskyni:

  •  21,50 € na deň v jaskyni (2,5 hodiny) x počet dní + 25,- € registračný poplatok

          (príklad : 5 dní = 21,50 € x 5 = 107,50 € + 25,- € = 132,50 €)

 

Poplatok za zapožičanie spacieho vaku :

  • záloha - 30,- € (vratná)
  • poplatok za 1 deň - 1,- € / 12,- € za celý pobyt (12 dní)

 

V prípade vymeškania speleoterapie bez závažného zdravotného dôvodu sa úhrada za vymeškané dni nevracia.