Prihlasovacie formuláre

* polia označené červeným rámčekom sú povinné

 FORMULÁR - PRIHLÁŠKA NA SPELEOTERAPIU  (vo formáte *.pdf)

FORMULÁR SPELEO zdravotná karta pre deti (vo formáte *.pdf)

FORMULÁR SPELEO zdravotná karta pre dospelých (vo formáte *.pdf)

Vyplnené a podpísané dokumenty pošlite oskenované elektronicky formulárom uvedeným nižšie, alebo poštou na našu adresu.

    Prihláška bude zaevidovaná po uhradení registračného poplatku 25- €. Potvrdenie o zaplatení možete v digitálnej podobe (scan) poslať cez formulár uvedený nižšie. Úhrada je možná poštovým peňažným poukazom, alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK1656000000001210023002, konštantný symbol: 0308, variabilný symbol je dátum narodenia klienta (napr. 03052001) a korešpondenčná adresa je: Mgr. Daniela Dluholucká, SVEJAN, v.o.s., Poľná 1, 974 05 Banská Bystrica.
    Registračný poplatok slúži na pokrytie nákladov spojených s prípravou a organizáciou jaskynnej liečby a v prípade prerušenia alebo odstúpenia od liečby sa nevracia.
    Záväznú prihlášku a zdravotnú kartu pošlite cez formulár uvedený nižšie. Ak máte problém potrebné dokumenty poslať v elektronickej podobe, tak ich obratom pošlite na našu poštovú adresu.
Cena kompletnej dvojtýždňovej liečby je 258 €

Tento poplatok uhrádza účastník cca 14 dní pred nástupom na liečbu po prijatí Pozvánky, Pokynov k nástupu a pobytu a definitívneho vyúčtovania, zaslaných našou kanceláriou. Zľava 5% z ceny pobytu platí od tretej účasti na speleoterapii.


Viac tu: ceny pobytov

 

Poslať dokumenty

(prihláška, zdravotná karta, potvrdenie o úhrade registračného poplatku)

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor